Podpoříte nás?

Pro ty, kteří by nás chtěli podpořit finančním darem, prosím, máme připraven následující formulář.

 

Po jeho vyplnění a odeslání Vám bude zaslán variabilní symbol, pod kterým platbu, prosím, proveďte na naše konto 2100245186/2010.

Jiné měny a mezinárodní platby: IBAN: CZ632010

Banka : FIO banka , a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Budeme vděčni za všechny příspěvky, jednorázové i pravidelné. Pokud si budete přát, vystavíme darovací smlouvu, která umožňuje snížení daňového základu o hodnotu daru.